Buurtvereniging Blaeustraatkwartier

AlkmaarHerontwikkeling Stationsgebied.
"NS Stations werkt samen met de gemeente Alkmaar aan een Ontwikkelbeeld voor het stationsgebied. Een gebied in het hart van de stad. Het gaat hierbij om het gebied ten noorden  en zuiden  van het treinstation, vanaf het Noordhollands kanaal tot en met de Zocherbuurt. Een Ontwikkelbeeld is een visie die aangeeft hoe het gebied zich in de komende jaren kan ontwikkelen."

Ook onze buurt krijgt uiteraard te maken met deze nieuwe ontwikkelingen. Om zo goed mogelijk in gesprek te blijven met de gemeente, hebben we een werkgroep opgericht. Zij zijn te bereiken via het navolgende e-mailadres: blaeustraatkwartier.station@gmail.com

Het eerste contact vanuit de werkgroep is inmiddels met de gemeente gelegd. We zullen jullie middels deze pagina op de site op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

31 augustus jl. is een brief naar de gemeente verzonden met daarin de belangrijkste uitkomsten van de onlangs gehouden enquête in onze buurt. Deze brief treft u hier

Update December 2021:


De gemeenteraad vergadert over het Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar

De afgelopen tijd heeft de werkgroep stationsgebied met de gemeente gesproken over het ontwikkelbeeld voor het stationsgebied. Ook de Bergerhof is actief met de gemeente in gesprek.

De zorgen uit de buurt zijn bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Tijdens de commissievergadering op 2 december is er vanuit beide buurten ingesproken.

U kunt de vergadering hier terugkijken.

De volgende stap is de behandeling in de vergadering van de gemeenteraad op 16 december a.s. De gemeenteraad neemt dan een besluit over de vaststelling van het Ontwikkelbeeld.

De vergaderstukken kunt u hier bekijken. Onze reactie is als bijlage in het raadsvoorstel opgenomen.

Het Ontwikkelbeeld is een visie voor de toekomst van het gebied. Er zijn nog geen concrete bouwplannen. De gemeente heeft toegezegd dat wij, als omwonenden. ook bij de verdere uitwerking actief worden betrokken.

Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep stationsgebied, via Blaeustraatkwartier.station@gmail.com

U kunt ook zelf inspreken bij de gemeenteraadsvergadering. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de raadsgriffie. Ook om u aan te melden voor het spreekrecht. Dit kan tot uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering. U geeft dan uw naam, adres en telefoonnummer door en u vermeld waarover u wilt spreken. Mail naar raadsgriffie@alkmaar.nl of bel met 14 072


Meer info:

https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/stationsgebied/