Agenda

De agenda voor 2018 ziet er als volgt uit:

Midwinterborrel                                            zondag 12 februari
Algemene Ledenvergadering                 dinsdag 7 maart
Rommelmarkt                                                  zondag 11 juni
Straatspeeldag                                                woensdag 14 juni
Buurtfeest                                                          zaterdag 23 september
Running Dinner                                               zaterdag 4 november