Over de buurt

Lid worden van de buurtvereniging?

Maak € 10,- over op het gironummer NL15INGB0005314477 ten name van : Buurtvereniging Blaeustraatkwartier en u bent er voor het hele jaar bij !